15 mar 2013

SEMANA DE INVESTIGACIÓNS: VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS...

Esta semana comparamos a forma do esquelete de varios animais co noso. Tamén aprendemos que os animais que teñen esquelete interno chámanse vertebrados e os que non o teñen invertebrados.
Despois de consultar moitos libros e tamén facer consultas en internet, o que fixemos foron duas listaxes , nunha anotamos os nomes dos animais vertebrados que coñecemos e noutra os invertebrados.
As escrituras son libres, cada un escribe poñendo en práctica todas as suas capacidades. Escriben segundo a etapa na que se atopan, e por iso son todas fantásticas e moi valiosas.

¿CAL É O ÓSO MAIS GRANDE DO CORPO? ¿E O MAIS PEQUENO?
3 mar 2013

SEGUIMOS COA NOSA INVESTIGACIÓN SOBRE O ESQUELETE...
PASATEMPOS E XOGOS DE MESA PARA EXERCITAR AS NEURONAS...

Este trimestre divertimonos na aula con diferentes pasatempos e xogos de mesa. Cada semana descubrimos un novo: as cartas, o dominó, labirintos, dados, Jenga, ...
O xogo representa tanto unha actividade cognitiva como social, a través da cal, os nenos exercitan as suas habilidades físicas, medran cognitivamente e aprenden a interactuar con outros nenos.